LA REVISTA DE LA COLLA: L’ESPERIDIÓ

1980: Tarragona, i tot el país, es troben de ple en un procés de retrobament identitari després dels anys de foscor que va representar la dictadura. La situació esdevé propícia perquè es produeixi un esclat de la cultura popular en general i de la festa en particular, ofegades durant tants anys. Enmig d’aquest procés la Colla Jove Xiquets de Tarragona realitza la seva primera actuació i és també aquell mateix any quan la Colla publica el primer número de l’Esperidió, capçalera que hauria d’esdevenir amb els anys tot un referent en la comunicació interna de la Colla i una de les publicacions més seguides i longeves de tot el món casteller.

Que una colla castellera editi una publicació ha esdevingut amb el temps quelcom habitual, però aquest mateix fet ubicat a l’any 1980, no deixava de ser una aposta tan arriscada com poc habitual. Dins l’afany d’innovació però sense renunciar al seu passat alimentant-se de les seves arrels, la Colla Jove té el gran encert d’adoptar com a capçalera el nom del qui havia estat un dels més grans castellers tarragonins, l’Esperidió, mític personatge protagonista d’algunes de les grans gestes castelleres de finals del segle XIX.

Desprès d’uns anys en constant recerca de la seva pròpia identitat, assajant diferents formats, continguts i periodicitats, és a partir del 1985 que es pot considerar l’Esperidió com a publicació estable plenament consolidada. Amb la voluntat de servir de comunicació entre els membres de la Colla, la millor manera d’aconseguir-ho ha estat sempre la de posar les seves pàgines a disposició de tots els castellers i afeccionats, essent el gran nombre de col·laboradors amb el que ha comptat un dels seus principals actius. Adreçada als castellers s’ha obert sempre a la resta de la ciutat, a les seves entitats i a la resta del món casteller on ha aconseguit tant prestigi com reconeixement.

La seva persistència, així com la varietat i qualitat dels seus articles l’ha situat amb els anys com a publicació referent per castellers, historiadors del fet, tarragonins i afeccionats en general. Han passat els anys i a la Colla Jove segueix encara present aquell afany d’innovació i de posar-se al dia que ha propiciat que pugueu ara trobar l’Esperidió en un nou format que n’ha de permetre una major difusió i accessibilitat sense que per això, hagi de perdre cap dels seus trets característics que llueix amb orgull i que l’han portat on avui en dia ha arribat.

Revista L'Esperidió