Equitat

Igualtat i gènere

Promoure la prevenció i el respecte

La Colla Jove Xiquets de Tarragona promou i actua per garantir que la pràctica castellera i les activitats socials vinculades a la nostra entitat es realitzin en un entorn segur i acollidor per a tothom, lliure de qualsevol forma d’agressió o discriminació basada en el sexe o el gènere.

La nostra Colla va néixer per fer castells, però no deixa de ser un reflex fidel de la societat i, per tant, on encara s’hi detecten certes actituds masclistes i patriarcals que cal erradicar i reconduir per garantir que totes les persones se sentin respectades i valorades.

Per aquest motiu és vital promoure la consciència i la sensibilització sobre aquestes qüestions, així com proporcionar recursos i suport per a aquelles persones que hagin estat objecte d’agressions o de conductes de discriminació de gènere.

Paritat i Representativitat

50%

1/2 són dones
MÀXIMS REPRESENTANTS DE LA COLLA
Presidència i Cap de Colla

54%

6/11 són dones
ÒRGANS DE GOVERN: JUNTA DIRECTIVA
Vocalies de les àrees de treball

50%

3/6 són dones
GESTIÓ DE L’ACTIVITAT CASTELLERA: EQUIP TÈCNIC
Responsables seccions tècniques

Projectes i Comissió de Gènere

Des del 2018 la Colla Jove Xiquets de Tarragona disposa d’una Comissió de Gènere que promou iniciatives de sensibilització i visibilització alineades amb la voluntat d’erradicar les conductes masclistes i patriarcals de l’entorn de la nostra entitat. L’objectiu és integrar la igualtat d’oportunitats de forma transversal, fent la nostra cultura organitzativa més justa i adient amb perspectiva de gènere.

En aquest sentit, l’any 2018, en el marc del pla d’Igualtat, s’elabora una autodiagnosi per tal de poder detectar les línies d’actuació i articular respostes per tal de sensibilitzar o corregir certes dinàmiques en tota mena d’entorns vinculats a la Colla, incloent la seva comunicació als públics interns i externs.

Les persones membres de la Comissió de Gènere treballen per procurar la igualtat de gènere en tots els aspectes de la nostra entitat. I alhora, també estan a disposició de la Colla per rebre propostes, suggerències i qualsevol feedback que els castellers i castelleres vulguin posar en el seu coneixement per millorar en igualtat de gènere.

Tanmateix, tenen per objectiu acompanyar a les persones que han rebut una agressió per raó de sexe o gènere, així com treballar en els possibles processos de mediació necessaris i accions de reparació de les persones que han rebut el greuge.

Al 2023, la comissió engega diverses activitats i iniciatives en les quals s’inclouen: la presentació de la Comissió a les persones nouvingudes a la Colla; els tallers de formació per a la sensibilització i conscienciació de les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat en els equips directius i tècnics (amb la participació de la cooperativa Fil A L’Agulla); o jornades divulgatives i destinades a la participació de les persones membres de la Colla que permeten abordar la situació actual i aumentar el grau de visbilització i sensibilització en la prevenció i detecció de casos de conductes masclistes.

Alhora participem activament de les Jornades d’Equitat organitzades per la CCCC. Les darreres, organitzades el 25 de novembre de 2023, al local de Xicots de Vilafranca, inclouen la presentació del Protocol De Prevenció I Actuació Davant L’assetjament Sexual I Per Raó De Sexe. En la següent Assemblea General de la CJXT, celebrada el gener de 2024,  la junta comunica l’adhesió a aquest protocol com a marc orientatiu per a l’abordatge d’aquests situacions.  

En l’actualitat i des de l’any 2023, existeix un projecte per adequar els estatuts de la Colla i les comunicacions oficials a les pautes de comunicació inclusiva. L’aprovació d’aquestes modificacions està prevista per al proper 2024.

Protocol de prevenció i actuació davant l'assatgament sexual i per raó de sexe

La Junta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona comunica a l’Assemblea General Ordinària de 2024, que ha adoptat aquest protocol com a marc orientatiu per a actuar en la prevenció i gestió dels casos d’agressions sexuals o per raó de gènere en l’entorn de la seva activitat castellera i social.

Aquest protocol està elaborat per la Coordinadora de Colles Castelleres, amb qui col·laborem per implementar polítiques i pràctiques que fomentin la igualtat de gènere i creïn un entorn segur i respectuós per a tothom; no només a la nostra entitat, també al món casteller en general.

Amb les noves generacions

El 18 de maig de 2024 la Colla Jove acollirà la tercera edició de la jornada de formació ‘Empoderem-nos!’ organitzada per la Comissió d’Equitat de la CCCC.

Està adreçada exclusivament a adolescents i joves castellers i castelleres que cursin ESO o Batxillerat amb la voluntat de generar consciència col·lectiva per gestionar i evitar situacions de violència masclista, abús de poder intergeneracional i situacions d’assetjament o bulling a l’entorn conviviencial de la colla mitjançant l’empoderament de les joves.

Informes i guies

Informe de paritat dels equips tècnics i directius de les colles castelleres

Una fotografia del panorama casteller actual pel que fa a la representació de la dona en els òrgans de govern de les colles castelleres, en l’àmbit de la gestió de govern com en els equips tècnics.

Guia de comunicació inclusiva i no sexista per al món casteller

Aquesta guia redactada per la Comissió d’Equitat de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya serveix de model per totes les colles i cadascuna la pot treballar i adaptar a les seves necessitats i realitats.