Força, equilibri, valor i seny

A simple vista podria semblar que l’objectiu final dels castells és coronar i descarregar estructures cada cop de major dificultat o altura. I és cert, però és un objectiu que va acompanyat de molt més.

Els castellers de la Colla Jove som unc ol·lectiu de gent molt heterogeni: de sexes diferents, de totes les edats, de procèdència variada o professions molt diferents. I cadascú aporta a la Colla el millor que té. Per això, en un castell, cada integrant hi té una funció determinada i alhora, determinant per assolir l’èxit conjunt -per petita que pugui semblar aquesta funció-.

Aquest factor de necessitat mutua entre castellers és el que genera una immensa sensació col·lectiva i el que fa dels castells una activitat d’integració i dinamització cultural i social excel·lent.

Ara bé, no n’hi ha prou només amb voler-ho. Per aconseguir els grans reptes calen moltes coses més com ara el compromís amb la feina i un prominent esperit de superació, acompanyat de certes dosis de prudència.  Cada vegada fem castells més complexes i estem portant a termes activitats que tenen un cert risc. Per tant, és important cuidar el nostre cos i la nostra ment.

I no només ens dediquem a fer castells. Conscients de la rellevància que ha adoptat el fet casteller en les últimes dècades, a la Jove de Tarragona, a més a més de fer castells, desenvolupem tot un conjunt d’activitats i iniciatives en les quals es fa pedagogia de valors humans com la solidaritat, la cooperació i l’entesa social, entre d’altres.

EL MODEL QUE VOLEM PEL MÓN CASTELLER

A la Colla Jove Xiquets de Tarragona, creiem profundament en un model de gestió del món casteller que protegeixi aquesta tradició ajudant-la a crèixer sense perdre’n l’essència. En aquest mateix sentit treballa la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, una entitat que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles castelleres i per fomentar el món casteller.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona com a membre actiu de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, es va adherir i promou els valors que es van posar per escrit en el manifest aprovat per l’assemblea de la CCCC, el 24 de març de 2012.

Aquest n’és un extracte:

Les colles castelleres ens considerem facilitadores d’un tipus de lleure no consumista, comú a les manifestacions de cultura popular d’arrel tradicional de Catalunya; unes entitats obertes i inclusives, ja que desenvolupem una activitat en la que tothom és necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa; uns espais de solidaritat, cohesió social i integració, especialment de persones nouvingudes, així com de convivència i comunicació plural i intergeneracional; i exemple d’un model associatiu participatiu i democràtic.

En definitiva, les colles castelleres promovem el civisme, principalment perquè fomentem i posem de manifest un conjunt de valors humans que haurien de ser fonamentals en la nostra societat: treball en equip, compromís envers el col·lectiu, tolerància, solidaritat i esperit de superació, entre d’altres. Tots aquests valors tenen un alt contingut pedagògic, especialment per a la canalla.
Així doncs, considerem que 
l’activitat castellera és un bon exemple dels resultats positius que té l’aplicació pràctica de molts d’aquests valors no només per aquells que hi participem activament, sinó per a tothom que té l’oportunitat de veure i de conèixer el treball que desenvolupem.

Les colles castelleres, conscients que els castells ja no són patrimoni exclusiu de les colles, sinó que són símbol del país i aglutinadors de tota una sèrie de valors universals reconeguts per l’UNESCO, declarem la nostra voluntat inequívoca de seguir treballant responsablement de manera individual i col·lectiva en el manteniment i desenvolupament d’aquesta manifestació de la nostra cultura popular d’arrel tradicional, així com dels valors propis que la sustenten i del seu caràcter simbòlic. Això es concreta en les següents línies de treball, entre d’altres:

Assajant de manera metòdica i rigorosa, i adoptant en tot moment les decisions que permetin garantir la seguretat dels nostres castellers; és a dir, oferint una imatge responsable i assenyada del fet casteller.

Estant oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar l’activitat castellera, vetllant en tot moment per la preservació dels valors abans esmentats.

Garantint l’amateurisme del casteller

Assegurant el manteniment de les colles amb una gestió responsable i sosteniblecercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i que no afectin la seva participació en les activitats festives tradicionals que li són pròpies.

Aquí trobareu el manifest complet sobre els valors socials del fet casteller

Contacta´ns

Et podem ajudar en alguna cosa?

Not readable? Change text. captcha txt