Valors

Forca, equilibri, valor i seny

A simple vista podria semblar que l’objectiu final dels castells és coronar i descarregar estructures cada cop de major dificultat o altura. I és cert, però és un objectiu que va acompanyat de molt més.

Els castellers de la Colla Jove som unc ol·lectiu de gent molt heterogeni: de sexes diferents, de totes les edats, de procèdència variada o professions molt diferents. I cadascú aporta a la Colla el millor que té. Per això, en un castell, cada integrant hi té una funció determinada i alhora, determinant per assolir l’èxit conjunt -per petita que pugui semblar aquesta funció-.

Aquest factor de necessitat mutua entre castellers és el que genera una immensa sensació col·lectiva i el que fa dels castells una activitat d’integració i dinamització cultural i social excel·lent.

Ara bé, no n’hi ha prou només amb voler-ho. Per aconseguir els grans reptes calen moltes coses més com ara el compromís amb la feina i un prominent esperit de superació, acompanyat de certes dosis de prudència. Cada vegada fem castells més complexes i estem portant a termes activitats que tenen un cert risc. Per tant, és important cuidar el nostre cos i la nostra ment.

I no només ens dediquem a fer castells. Conscients de la rellevància que ha adoptat el fet casteller en les últimes dècades, a la Jove de Tarragona, a més a més de fer castells, desenvolupem tot un conjunt d’activitats i iniciatives en les quals es fa pedagogia de valors humans com la solidaritat, la cooperació i l’entesa social, entre d’altres.

A la Colla Jove Xiquets de Tarragona, creiem profundament en un model de gestió del món casteller que protegeixi aquesta tradició ajudant-la a crèixer sense perdre’n l’essència. En aquest mateix sentit treballa la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, una entitat que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles castelleres i per fomentar el món casteller.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona com a membre actiu de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, es va adherir i promou els valors que es van posar per escrit en el manifest aprovat per l’assemblea de la CCCC, el 24 de març de 2012.

Manifest sobre els valors socials del fet casteller